GÜNCEL MEVZUAT
Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (BKK 2013/4311) - MuhasebeTR

Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (BKK 2013/4311)

 12 Mart 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28585

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2013/4311
Ekli “Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/11/2012 tarihli ve 6910 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI


ORTAKLIKLARIN DENETİMİNE DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

MADDE 1 – 15/7/1972 tarih ve 7/4656 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(12.03.2013)

GÜNDEM