GÜNCEL MEVZUAT
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ... - MuhasebeTR

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ...

03 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26511

 

Devlet Bakanlığından:

 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI VE HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU DEĞİŞİKLİĞİ

 

             MADDE 1 – 16/3/2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

             a) Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,"

             b) "A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinin (a) bendinde yer alan "...sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı" ibaresinden sonra gelen ", suistimali" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

             MADDE 2 – 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

             a) Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu’nun "I. Kapsam" maddesinde yer alan "...mahkeme masraflarını" ibaresi, "...avukatlık ücretlerini" olarak değiştirilmiştir.

             b) Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu’nun "II. Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri" maddesine, birinci cümle olarak "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın  "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;" ibaresi, son cümle olarak da "teminat dışındadır." ibaresi eklenmiş; söz konusu maddenin birinci bendi madde metninden çıkarılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             c) Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu’nun "III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesine, birinci cümle olarak "Manevi tazminata ilişkin düzenleme haricinde Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesi saklı kalmak kaydıyla;" ibaresi, son cümle olarak da "aksine sözleşme yoksa teminat dışıdır." ibaresi eklenmiş ve söz konusu maddenin onuncu bendi madde metninden çıkarılmıştır.

(03.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM