GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)

 28 Ocak 2013 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28542

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 104)


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır.
 

 

Gümrük Müdürlüğü

Sınır Gümrük

Kapısı/Limanı

Eşya Cinsi

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

Metal Hurda/Atıklar

Biga Gümrük Müdürlüğü

İçdaş

Metal Hurda/Atıklar

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Gemlik

Metal Hurda/Atıklar

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

Hamzabeyli

Metal Hurda/Atıklar

İpsala Gümrük Müdürlüğü

İpsala

Metal Hurda/Atıklar

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule

Metal Hurda/Atıklar

Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü

Uzunköprü

Metal Hurda/Atıklar

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

Metal Hurda/Atıklar

Dilucu Gümrük Müdürlüğü

Dilucu

Metal Hurda/Atıklar

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

Gürbulak

Metal Hurda/Atıklar

Sarp Gümrük Müdürlüğü

Sarp

Metal Hurda/Atıklar

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Cilvegözü

Metal Hurda/Atıklar

İsdemir Gümrük Müdürlüğü  

İskenderun

Metal Hurda/Atıklar

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

İskenderun

Metal Hurda/Atıklar

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Ambarlı

Metal Hurda/Atıklar

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

Aliağa

Metal Hurda/Atıklar

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Alsancak

Metal Hurda/Atıklar

Derince Gümrük Müdürlüğü

Derince

Metal Hurda/Atıklar

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

Dilovası

Metal Hurda/Atıklar

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin

Metal Hurda/Atıklar

Samsun Gümrük Müdürlüğü

Samsun

Metal Hurda/Atıklar

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

Ereğli

Metal Hurda/Atıklar

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

Zonguldak

Metal Hurda/Atıklar


(2) Habur Gümrük Müdürlüğü sadece plastik ve kâğıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

(28.01.2013)

GÜNDEM