GÜNCEL MEVZUAT
Ticaret Sicil Yönetmeliği (BKK 2012/4093) - MuhasebeTR

Ticaret Sicil Yönetmeliği (BKK 2012/4093)

 27 Ocak 2013 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28541

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2012/4093
Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANITicaret Sicili Yönetmeliği için tıklayınız

(28.01.2013)

GÜNDEM