GÜNCEL MEVZUAT
Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6359 Sayılı Kanun) - MuhasebeTR

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6359 Sayılı Kanun)

 10 Kasım 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28463

KANUN

KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Kanun No. 6359 Kabul Tarihi: 1/11/2012

MADDE 1 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/11/2012

(10.11.2012)

GÜNDEM