GÜNCEL MEVZUAT
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - MuhasebeTR

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar.

 30 Ekim 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28452

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3758
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2012 tarihli ve 65081 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

(%)

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.29.91.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

40

40

40

0102.29.91.00.19

Diğerleri

40

40

40

0102.29.99.00.00

Diğerleri

40

40

40

0104.10.30.00.00

Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)

40

40

40

0104.10.80.00.00

Diğerleri

40

40

40

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

0201.20.20.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

100

100

100

0201.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0201.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

0202.20.10.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

100

100

100

0202.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0202.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0204.10.00.00.00

Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)

100

100

100

0204.21.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

0204.30.00.00.00

Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş)

100

100

100

0204.41.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

 

 

MADDE 2 – (1) Bu Karar 30/10/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

(30.10.2012)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM