GÜNCEL MEVZUAT
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/10) - MuhasebeTR

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/10)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/10) .

 11 Eylül 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28408

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2012/10)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalar, Türk lirası yükümlülükleri için Türk lirası cinsinden, ABD doları yükümlülükleri için ABD doları döviz cinsinden, ABD doları haricindeki yabancı para yükümlülükleri için ABD doları veya euro döviz cinslerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda, 5 inci maddede öngörülen oranlarda nakden zorunlu karşılık tesis ederler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 28/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

(11.09.2012)

GÜNDEM