GÜNCEL MEVZUAT
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hk. Tebliğ (Seri No:3) - MuhasebeTR

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hk. Tebliğ (Seri No:3)

16 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26464

 

Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

 

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ

İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ NO: 3)

 

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin1 “3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümüne (3.1.8.) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3.1.9.) numaralı bent eklenmiştir.

             “3.1.9. Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı,”

             Tebliğ olunur.

————————

1  27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(16.03.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM