GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Sirküleri / 62 - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Sirküleri / 62

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/62
 


 

Konusu

:Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi

: 13/03/2007

Sayısı

: GVK-62/2007-6/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname

İlgili olduğu maddeler

: Gelir Vergisi Kanunu Madde 92,98,117 ve119

İlgili olduğu kazanç türleri

: Tüm Gelir Unsurları


 


 

1.Giriş

 

Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname Verilme Süresinin Uzatılması

 

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2007 yılı Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri, 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

 

Ancak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K.’nun Geçici 67/11 inci maddesine göre yapılacak ihtiyari beyan dahil) verilme süresi 26 Mart 2007 Pazartesi günü akşamına kadar, Şubat 2007 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 23 Mart 2007 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

 

Duyurulur.

 

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı
 

(13.03.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM