GÜNCEL MEVZUAT
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/2/2012 Tarihli ve 4593 Sayılı Kararı - MuhasebeTR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/2/2012 Tarihli ve 4593 Sayılı Kararı

15 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28205
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 4593                                                                                                  Karar Tarihi: 10/2/2012

Kurul Başkanlığının 9/2/2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 6/2/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.12.1.2690 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Deutsche Bank A.Ş.’ye “faktöring ve forfaiting” işlemlerini gerçekleştirebilmesi konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.

(15.02.2012)

GÜNDEM