GÜNCEL MEVZUAT
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları - MuhasebeTR

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

29 Aralık 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28157
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %17,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(29.12.2011)

GÜNDEM