GÜNCEL MEVZUAT
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6 Aralık 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28134
 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/5)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’in ekinde yer alan  EK-I Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Eşya Listesi tablosunun G.T.P. 95.05 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

95.05

Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil)

Konfetiler

30.000

Diğerleri

15.000

 

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesi “Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

23/7/2008

26945

2

4/1/2011

27805

3

28/7/2011

28008

 

 

 

(06.12.2011)

GÜNDEM