GÜNCEL MEVZUAT
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - MuhasebeTR

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

27 Kasım 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28125

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2011/2466
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 99674 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                      B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                    F. ÇELİK                                                         M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                             Kültür ve Turizm Bakanı V.                                      Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                      İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                   Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

MAL VE  HİZMETLERE  UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal veHizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncüsırasına;
a) “Buğday,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bulgur,” ibaresi,
b) “küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/12/2010 tarihli ve2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk GümrükTarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar,” ibaresi,
eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Kararın eki (II) Sayılı Listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünün 1 inci sırasının (a)bendinde yer alan ", 01.05" ibaresi ile aynı sıranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2007

26742

Bakanlar Kurulu Kararının Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/2/2008

26781

6/4/2008

26839

19/7/2008

26941

20/9/2008

27003

29/3/2009

27184

28/4/2011

27918

 

 

 

 

(28.11.2011)

GÜNDEM