GÜNCEL MEVZUAT
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) - MuhasebeTR

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

1 Mart 2007 PERŞEMBE
Resmî Gazete Sayı : 26449


Maliye Bakanlığından:

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRANO: 5)

             24/1/2007 tarih ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (3) Sıra Numaralı Bütçe Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman programının (AFP) uygulanması ve ödeneklerin uygulanmakta olan ekonomik programın ilke ve hedefleri ile uyum içinde kullanılması için gerekli esas ve usuller aşağıda belirtilmektedir.

             I - Ortak Hükümler

             1 - İdareler, uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve ilave nakit ihtiyacına yol açılmaması için, harcamalarını vize edilen AHP ve AFP’lere uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

             2 - Bakanlığımızca vize edilen AHP ve AFP’lere uygun olarak, Ocak ve Şubat ayları harcamaları ile Bakanlığımızca yapılan münferit serbest bırakma işlemleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanacak olan tertip düzeyindeki detaylar, Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri’nce 1/3/2007 tarihine kadar e-bütçe sistemine girişleri sağlanarak onaylanacaktır. 

             3 - Tertipler düzeyinde bloke tutularak AHP ve AFP’lere bağlanmayan ödenekler, bütçe uygulamalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlığımızca kullandırılabilecektir.

             4 - İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, şartname ve sözleşmelere Bakanlığımızca vize edilen AHP ve AFP’deki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır.

             5 - Yatırım programında yer alan projeler için AHP ve AFP’lere bağlanan serbest ödeneğin üzerinde iş yaptırılmayacak ve iş programları ödenek miktarını aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

             6 - Geçici işçi ödenekleri Bakanlığımızca vize edilen aylık dağılım cetvellerine göre kullanılacaktır.

             7 - İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro sayısı arasındaki bağlantıyı kuracaklar, "03.3.5.-Yolluk Tazminatları" kodundaki ödeneğin diğer ekonomik kodlar için kullandırılmamasına özen göstereceklerdir. Vize edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapılmayacaktır.

             8 - Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2007 yılında artırılmayacaktır. Ancak, bütçelerinde bu amaçla tertiplenen başlangıç ödeneğinin aşılmaması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya temizlenecek hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi hallerinde mevcut temizlik işleri kapsamında çalıştırılan işçi sayısında artışa gidilebilecektir.

             II - Özel Hükümler

             A) Genel Bütçeli İdareler ile Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler

             1 - Vize edilen icmal cetvellerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dolayısıyla, harcamalar üçer aylık dönemler itibariyle programlanmış ödenekler dahilinde yapılacaktır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar ise takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

             2 - İdareler, tertipler bazında her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir.

             3 - Üst yönetici ve harcama yetkilileri, AHP ve AFP’lerin temel amacının aylık nakit planlaması olduğu bilinciyle hareket edecekler ve harcamaların her üç aylık dönem içinde aylara dengeli olarak dağıtılmasına dikkat edeceklerdir.

             4 - İdareler zorunlu ve acil durumlarda Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımızca vize edilen icmal cetveller üzerinden revize talebinde bulunabileceklerdir. İdareler, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleriyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri talebe ekleyerek Bakanlığımıza iletecekler ve gerekirse Bakanlığımızca yerinde inceleme yaptırıldıktan sonra karar verilecektir.

             Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri Bakanlığımızca uygun görülen talepler sonucunda yapılan revize işlemine müteakip, tertip bazında e-bütçe sistemine giriş yapacaklar ve işlem sonucundan Bakanlığımızı bilgilendireceklerdir.

             B) Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

             1 - Bu idareler, AFP ve detay kayıtlarını e-bütçe sisteminde onayladıktan sonra AFP’lerini 1/3/2007 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.

             2 - Onaylanan AFP’de yapılacak revize değişikliklerinin tümü ilgili idarelerce sonuçlandırılacaktır. Yapılan revize işlemini müteakip Bakanlığımıza bilgi verilecektir.

             C) Sosyal Güvenlik Kurumları

             1 - Sosyal Güvenlik Kurumları, Bakanlığımızca icmal cetveller üzerinden vize edilen AFP’lerinin detay kayıtlarını 13/3/2007 tarihine kadar e-bütçe sistemine gireceklerdir.

             2 - Söz konusu kurumlar, hazine yardımı revize taleplerini AFP icmal cetveller üzerinden Bakanlığımıza bildireceklerdir. Bu çerçevede, hazine yardımları idarelerin aylık gider, öz gelir gerçekleşmeleri, net finansman durumları, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleri ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak revize edilecektir.

             3 - Bakanlığımızca yapılan revize işlemi üzerine gerekli detay kayıt değişiklikleri ile hazine yardımı revizesi gerektirmeyen değişiklikler e-bütçe sisteminde ilgili Kurumlar tarafından yapılacaktır.

          Tebliğ olunur.

(01.03.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM