GÜNCEL MEVZUAT
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar (BKK 2011/2017) - MuhasebeTR

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar (BKK 2011/2017)

05 Temmuz 2011
Resmi Gazete

Sayı: 27985 (2.Mükerrer)

 

Karar Sayısı : 2011/2017

 

24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayılı Kararnameye ektir.

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere, ekli cetvellerin ilave edilmesi; Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşlerine dayanan Maliye Bakanlığının 6/6/2011 tarihli ve 7160 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 47 nci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız

(06.07.2011)

GÜNDEM