GÜNCEL MEVZUAT
BKK: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - MuhasebeTR

BKK: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

17 Şubat 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26437

 

Karar Sayısı : 2007/11670

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 23/1/2007 tarihli ve 2668 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan ve ilişik Ek: 1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve madde ismi belirtilen eşyaların gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

             MADDE 2 – (1) Aynı Karar’ın eki II sayılı listede yer alan ve ilişik Ek: 2’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve madde ismi belirtilen eşyaların gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

             MADDE 3 – (1) Aynı Karar’ın eki II sayılı listeye, ilişik Ek: 3’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P), madde ismi ve gümrük vergisi oranı belirtilen eşya ilave edilmiştir.

             MADDE 4 – (1) Aynı Karar’ın eki V sayılı listeden ilişik Ek: 4’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen eşyalar çıkartılmış, aynı listeye ilişik Ek: 5’te Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları ve madde isimleri ile gümrük vergisi oranları belirtilen eşyalar ilave edilmiştir.

             MADDE 5 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesi 1/3/2007 tarihinde, 3 üncü  maddesi 1/1/2007 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

(17.02.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM