GÜNCEL MEVZUAT
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2011 Tarihli ve 4232 Sayılı Kararı - MuhasebeTR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2011 Tarihli ve 4232 Sayılı Kararı

2 Haziran 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27952
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 4232                                                                                                     Karar Tarihi: 31/5/2011

Kurul Başkanlığının 30.5.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.5.2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.62.1-12028 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Citibank A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla;

1- İlgili şirketler bünyesinde uygun hizmet birimlerinin bulunması, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulması, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması ve şirketlerin ana faaliyet konusunun hiçbir şekilde yapılmaması ve planlanmaması kaydıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca Banka tarafından, Citilease Finansal Kiralama A.Ş. ve Citi Menkul Değerler A.Ş.’ye;

a) İç denetim ve kontrol ile uyum konusunda, şirketlerin iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka tarafından yerine getirilmemesi kaydıyla sadece Citigroup iştirakleri tarafından uygulanması gereken standartlarla sınırlı olacak şekilde söz konusu standart ve programların şirketler tarafından bilinmesinin sağlanması, söz konusu standartların ve programların uygulanması, planlanması ve yapılan işlemlerin gözetimi konularında yol gösterici olma mahiyetinde destek/danışmanlık,

b) Hukuki konularda sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla müşavirlik/danışmanlık,

c) Bilgi teknolojileri ile ilgili olarak, sistem destek, network servisleri, data network bakımı, e-mail (Exchange), teknolojik altyapı (data ve voice network, server ve desktop yardım) vb. konularda destek/danışmanlık

hizmeti verilmesinde sakınca bulunmadığına,

2- Bankanın “aracı kurum acentelik hizmetleri” alanında faaliyette bulunulmasına yönelik talebinin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında uygun görülmesine

karar verilmiştir.

 

 

 

(02.06.2011)

GÜNDEM