GÜNCEL MEVZUAT
Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/08) - MuhasebeTR

Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/08)

19 Nisan 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27910
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDLARIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2011/08)

MADDE 1 Bu Tebliğ  8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi uygulamaya konulmuş bulunan ekli listedeki standardlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

LİSTE

SIRA           NO

STANDARD NO

STANDARDIN ADI

RESMİ GAZETE

TARİHİ

1

TS 4383

 İlaç Şişeleri-Enjeksiyon Preperatları İçin (Flakonlar)

13.01.1986  RG 18987

2

TS 4397

Kauçuk Tıpalar- Enjeksiyon Preparatlarında Kullanılan

18.02.1986  RG 19023

3

TS 4433

 Aşı Şişeleri

17.03.1986  RG 19050

4

TS 4437

 Plastik İlaç Kapları-Katı İlaç Şekilleri İçin

14.01.1986 RG 18988

5

TS 4572

Kauçuk Tıpalar-İnfüzyon ve Transfüzyon Şişelerinde Kullanılan

08.08.1988  RG 19893

6

TS 4810

Plastik İlaç Kapları-Yarı Katı İlaç Şekilleri İçin

23.02.1989  RG 20089

7

TS 4936

 Bükülebilir Alimünyum Göz Merhemi Tüpleri

09.04.1989  RG 20134

8

TS 5463 

 Alimünyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin

02.08.1989  RG 20240

9

TS 4270-1  EN 1400-1

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları- Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

25.09.2003 RG 25240

10

TS 4270-2   EN 1400-2

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları- Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler

25.09.2003 RG 25240

11

TS 4270-3   EN 1400-3

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları- Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler

25.09.2003 RG 25240

 

 

(19.04.2011)

GÜNDEM