GÜNCEL MEVZUAT
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

29 Ocak 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27830

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ

PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir hafta” ibaresi “iki iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.

(29.01.2011)

GÜNDEM