GÜNCEL MEVZUAT
Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/1) - MuhasebeTR

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/1)

25 Ocak 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27826
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ

 OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI

KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2011/1)

             MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ilişkin Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıyüz Türk Lirası” ibareleri “altıyüzellibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinde yer alan “beşyüz Türk Lirası” ibareleri “beşyüzkırkbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ 28/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

(25.01.2011)

GÜNDEM