GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi, 2007/9 (Çakışan Hizmet Sürelerinin İptali ve ...) - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi, 2007/9 (Çakışan Hizmet Sürelerinin İptali ve ...)

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-69567                                                                                        01/02/ 2007

KONU  : Çakışan Hizmet Sürelerinin İptali ve Yersiz                                     

               Tahsil Edilen Primlerin Devredilen İlgili 

                Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarımı

                                  

GENELGE   (2007-9)

 

I-  GENEL AÇIKLAMALAR

 

Bilindiği gibi, 04/03/2006 tarihli, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5458 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde;

 

“8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tâbi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, T. C. Emekli Sandığı bakımından ayrıca kurumların da talebi halinde işsizlik sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tâbi olması gereken sosyal güvenlik kurumuna devredilir. Çakışan hizmet süresine ilişkin devredilen miktarın prim borcu aslını karşılamaması halinde, bakiye prim borcu ilgili kanun hükümlerine göre sigortalıdan veya 5434 sayılı Kanuna tâbi kurumdan tahsil edilir. Sosyal sigorta kanunlarındaki sigortalılığın tespiti ile hizmetlerin birleştirilmesine ait hükümler saklıdır.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

(01.02.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM