GÜNCEL MEVZUAT
Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: ÖSGM-2011/1) - MuhasebeTR

Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: ÖSGM-2011/1)

24 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27795
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE

AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSGM-2011/1)

             MADDE 1 – (1) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları için ayar istasyonları tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler Ek-l'de yer alan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

             MADDE 3 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

             MADDE 4 – (1) Ek-l'de yer alan Tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

             MADDE 5 – (1) Ek-l'de yer alan Tarifenin, bir çerçeve ile tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 2012 yılı Ocak ayında tespit edilecek yeni tarifenin yayımı tarihine kadar geçerlidir.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK 1

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ

TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ

 

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                                                   ÜCRETİ

                                                                                                                                               TL/Adet

1. SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dahil)                                               6,1 TL

1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten büyük olan sayaçlar                                                                    8,6 TL

2. SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

2.1 Su sayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesi gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

2.1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                                      6,1 TL

2.1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                             8,6 TL

2.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçanın değiştirilmesi için:

2.2.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                                      2,8 TL

2.2.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                                4 TL

2.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

2.3.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                                      2,8 TL

2.3.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                                4 TL

3. ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

3.1 Tek fazlı sayaçlar                                                                                                                4,7 TL

3.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                               6,1 TL

3.3 Reaktif enerji sayaçları                                                                                                        7,3 TL

4. ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

4.1 Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesini gerektirmeyen hallerde:

4.1.1 Tek fazlı sayaçlar için                                                                                                      6,1 TL

4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları için                                                                                     7,3 TL

4.1.3 Reaktif enerji sayaçları için                                                                                              8,6 TL

4.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak

parçanın değiştirilmesi için alınan işçilik                                                                          2,8 TL

4.3 Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna göre

1,6 TL ile 2,8 TL arasında boyama ücreti alınır.

5. REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI

Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda

4 üncü maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnız redüktör

muayenelerinde beher redüktör için                                                                                          4,7 TL

6. GAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

6.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                               6,8 TL

6.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                                10,4 TL

6.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                          26,4 TL

6.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                                33,4 TL

7. GAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

7.1 Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini

gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

7.1.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                            6,8 TL

7.1.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                             10,4 TL

7.1.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                       19,8 TL

7.1.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                             26,4 TL

7.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçaların değiştirilmesi için:

7.2.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                            6,8 TL

7.2.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                             10,4 TL

7.2.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                       19,8 TL

7.2.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                             26,4 TL

7.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

7.3.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                            5,3 TL

7.3.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                               8,1 TL

7.3.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                       13,6 TL

7.3.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                             19,8 TL

8. Aboneler tarafından vaki şikayetler üzerine yapılacak muayenelerde sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, elektrik sayaçları dışındaki sayaçlar için yerinden sökülüp takma masrafı olarak aboneden 12,1 TL ücret alınır.

9. Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşunu karşılığında işçilik dahil 1,4 TL ücret alınır.

10. Ön ödemeli elektronik kartlı sayaçların tamir ve ayar  ücretleri % 50 daha fazla alınır. (Boyama ücretleri hariç).

(24.12.2010)

GÜNDEM