GÜNCEL MEVZUAT
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27795
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE

DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                       ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1. UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

1.1. Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

1.1.1. Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)                                           39 Kr

1.1.2. Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                               60 Kr

1.2. Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri                                                                                            

1.2.1. Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)                                               28 Kr

1.2.2. Anma uzunluğu 2 metre-5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)                                 28 Kr

1.2.3. Anma uzunluğu 5 metre-20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)                             33 Kr

1.2.4. Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                               39 Kr

1.3. Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre – 2 metre)                      39 Kr

2. HACİM ÖLÇEKLERİ

2.1. Yağ ölçekleri

2.1.1. Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)                                                                   50 Kr

2.1.2. Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)                                                                94 Kr

2.1.3. Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                                                        2,2 TL

2.2. Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)

2.2.1. Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)                                                              3,3 TL

2.2.2. Hacmi 20 litre olanlar                                                                                                   5,4 TL

2.2.3. Hacmi 50-100 litre olanlar (100 litre dâhil)                                                                  9,3 TL

2.2.4. Hacmi 100 litre den fazla olanlar                                                                                18,8 TL

2.3. Kuru Daneli Madde Ölçekleri

2.3.1. Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)                                                                   66 Kr

2.3.2. Hacmi 10-50 litre olanlar (50 litre dâhil)                                                                        94 Kr

2.3.3. Hacmi 100 litre olanlar                                                                                                 1,3 TL

3. ŞİŞELER

3.1. Beher Kalıp İçin                                                                                                          278 TL

4. KÜTLE ÖLÇÜLERİ

4.1. M3, M2 Sınıfı Kütleler

4.1.1. 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                          94 Kr

4.1.2. 100 gram-5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)                                              1,3 TL

4.1.3. 10 kilogram-20 kilogram olanlar                                                                                   1,9 TL

4.1.4. 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                          2,8 TL

4.2. M1 Sınıfı Kütleler

4.2.1. 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)                                                                  94 Kr

4.2.2. 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                        1,9 TL

4.2.3. 50 kilogram olanlar                                                                                                       3,3 TL

4.2.4. 500 kilogram olanlar                                                                                                     8,1 TL

4.2.5. 1000 kilogram olanlar                                                                                                 13,6 TL

4.3. F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

4.3.1. 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)                                                                     2,8 TL

4.3.2. 200 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                              3,3 TL

4.3.3. 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                           4 TL

4.3.4. 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                          6,8 TL

4.4. E2 Sınıfı Kütleler

4.4.1. 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                         3,3 TL

4.4.2. 100 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                                 4 TL

4.4.3. 2 kilogram-10 kilograma kadar olanlar                                                                          4,7 TL

4.4.4. 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)                                                          6,8 TL

4.5. Karat Kütleler                                                                                                            19,8 TL

4.6. Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)                                                                                  35,2 TL

5. TERAZİLER

5.1. Sınıf I Teraziler

5.1.1. Mekanik Teraziler                                                                                                      20,4 TL

5.1.2. Elektronik Teraziler                                                                                                   26,4 TL

5.2. Sınıf II Teraziler

5.2.1. Mekanik Teraziler                                                                                                           8 TL

5.2.2. Elektronik Teraziler                                                                                                   20,4 TL

5.3. Sınıf III ve Sınıf IIII Teraziler

5.3.1. Mekanik Teraziler                                                                                                              

5.3.1.1. Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

(5 kilogram dâhil)                                                                                                                   4,7 TL

5.3.1.2. Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dâhil)                                                                                                                 7,3 TL

5.3.1.3. Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dâhil)                                                                                                               8,6 TL

5.3.1.4. Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                          14, 9 TL

5.3.1.5. Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                           23,2 TL

5.3.1.6. Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                        31,9 TL

5.3.1.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arası olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                        58,4 TL

5.3.1.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar                                     93,1 TL

5.3.2. Elektronik Teraziler

5.3.2.1. Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler

(5 kilogram dâhil)                                                                                                                 12,1 TL

5.3.2.2. Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

(50 kilogram dâhil)                                                                                                               18,8 TL

5.3.2.3. Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dâhil)                                                                                                             23,2 TL

5.3.2.4. Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                           26,4 TL

5.3.2.5. Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                           34,7 TL

5.3.2.6. Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                        61,6 TL

5.3.2.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arasında olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                        71,5 TL

5.3.2.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olan                                       124,4 TL

5.4 Otomatik Teraziler (Demiryolu raylarında bulunan teraziler)                         154,1 TL

5.5. Hububat Muayene Aletleri                                                                                                   

5.5.1. 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)                                                                 4,7 TL

5.5.2. 2 kilogramdan fazla olanlar                                                                                           7,3 TL

6. GAZ SAYAÇLARI

6.1. G4 sınıfına kadar olan gaz sayaçları (G4 dâhil)                                                               4,7 TL

6.2. G6 sınıfı sayaçlar                                                                                                            4,7 TL

6.3. G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                                   6 TL

6.4. G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                                9,3 TL

6.5. G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                          13,6 TL

6.6. G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                          17,2 TL

6.7. G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                           22 TL

6.8. G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                      26,4 TL

6.9. G10000 ve üstü                                                                                                             38,6 TL

6.10. G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                           5,3 TL

6.11. Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                                     27 TL

7. SU SAYAÇLARI

7.1. Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar                                                             94 Kr

7.2. Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar                                                        1,9 TL

7.3. Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar                                                         4 TL

7.4. Anma debisi (Qn) 25 m3/h’e kadar olan kombine su sayaçları                                       4,7 TL

7.5. Anma debisi (Qn) 25 m3/h’den fazla olan kombine su sayaçları                                    8,6 TL

7.6. Ön ödemeli ev tipi su sayaçları (10 m3/h dâhil)                                                              2,8 TL

7.7. Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3/h üstü)                                                        5,3 TL

8. AREOMETRELER                                                                                                           3,3 TL

9. ELEKTRİK SAYAÇLARI                                                                                                          

9.1. Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                                2,8 TL

9.2. Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                                 3,3 TL

9.3. Mekanik reaktif enerji sayaçları                                                                                      3,3 TL

9.4. Tek fazlı etalon sayaçlar                                                                                               17,2 TL

9.5. Üç fazlı etalon sayaçlar                                                                                                 24,8 TL

9.6. Tek fazlı elektronik sayaçlar                                                                                           2,8 TL

9.7. Üç fazlı elektronik sayaçlar                                                                                             3,3 TL

9.8. Elektronik aktif/reaktif (Kombimetre) sayaçlar                                                            20,9 TL

10. ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

10.1. Akım Transformatörleri

10.1.1. Alçak gerilim akım transformatörleri                                                                          2,4 TL

10.1.2. Orta gerilim akım transformatörleri                                                                          24,8 TL

10.1.3. Yüksek gerilim akım transformatörleri                                                                     36,8 TL

10.2. Gerilim Transformatörleri

10.2.1. Primer 1200 Volta kadar olan transformatörler                                                          6,1 TL

10.2.2. Primer 1200-36000 Volt arası olan transformatörler                                               24,8 TL

10.2.3. Primer 36000 Volttan yukarı olan transformatörler                                               123,3 TL

11. TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

11.1. Taksimetre ve naklimetre bekleme ve tur                                                                      9,9 TL

12. LPG SAYAÇLARI

12.1. LPG sayaçları

(Qmax=80 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                     24,8 TL

12.2. Tanker sayaçları

(Qmax=500 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                   38,6 TL

12.3. Depo tipi sayaçlar

(Qmax=500 litre/dakikadan büyük sayaçlar için)                                                                 76,5 TL

12.4. LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)                                                            31,9 TL

13. SU SATIŞ POMPALARI                                                                                             13,2 TL

14. AKARYAKIT SAYAÇLARI

14.1. Servis tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax=120 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                   25,3 TL

14.2. Tanker tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax= 750 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                  40,2 TL

14.3. Depo tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax = 750 litre/dakikadan büyük olan sayaçlar için)                                                       76,5 TL

15. SÜT SAYAÇLARI

15.1 Tanker tipi sayaçlar                                                                                                     40,2 TL

15.2 Depo tipi sayaçlar                                                                                                        64,9 TL

16. SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SAYAÇLARI                   40,2 TL

17. SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN

SİSTEMLER

17.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                            40,2 TL

17.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                                 40,2 TL

18. MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

KULLANILAN CİHAZLAR                                                                                                 6,6 TL

19. AYAR İSTASYONLARI

19.1. Elektrik sayaçları ayar istasyonları

19.1.1. Monofaze sayaçlar için                                                                                               77 TL

19.1.2. Trifaze sayaçlar için                                                                                               137,6 TL

19.1.3. Elektronik sayaçlar için                                                                                          159,6 TL

19.2. Su sayaçları ayar istasyonları

19.2.1. Anma debisi Qn= 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar için                                                 66 TL

19.2.2. Anma debisi 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar için                                                 93,6 TL

19.3. Doğalgaz sayaçları ayar istasyonu                                                                       176,1 TL

20. KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER                                                                                          6,1 TL

21. YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR                                                                                8,6 TL

22. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)                               6,1 TL

İlk,  periyodik ve stok  muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

0 - 20 adet için % 100’ü

21 - 100 adet için % 80’i

101 - 500 adet için % 70’i

501 - 1000 adet için % 60’ı

1000 adetten fazlası için % 40’ı

oranında muayene ve damga ücreti alınır."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

(24.12.2010)

GÜNDEM