GÜNCEL MEVZUAT
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2) - MuhasebeTR

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2)

18 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27789
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN  25 İNCİ

MADDESİNE GÖRE 2011 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : TRKGM-2010/2)

             MADDE 1 – (1) 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2010 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,7 (yedi virgül yedi) artış esas alınarak, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

 

4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı

Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin;

1/1/2010-31/12/2010

TL

1/1/2011-31/12/2011

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

114

122

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:

228

245

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

572

616

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:

1.144

1.232

11.446

12.327

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:

2.289

2.465

457

492

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:

5.723

6.163

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:

11.446

12.327

228.928

246.555

228.928

246.555

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:

6.867

7.395

68.678

73.966

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:

91.571

98.621

 

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

(18.12.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM