GÜNCEL MEVZUAT
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında ÖTV Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Kamuoyu Açıklaması - MuhasebeTR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında ÖTV Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Kamuoyu Açıklaması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında ÖTV Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Kamuoyu Açıklaması.

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa tasarısında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki ÖTV’ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listelerin güncellenmesine yönelik hükümlere yer verilmiştir.

ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları itibariyle belirlenmiştir. Anılan tasarıyla, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2009 ve 2010 yılları için yapılan değişikliklere paralel olarak ÖTV Kanunu eki listelerdeki bazı malların tarife numaralarının yenilenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve oranlarının bu listelerde yer alması amaçlanmıştır.

Bu amaç dışında, ÖTV kapsamına yeni malların dahil edilmesi veya bazı malların kapsamdan çıkarılması söz konusu değildir.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu Kararları ile ÖTV Kanunu eki listelerde yer alan mallar için öngörülen vergi tutarı ve oranları bazı mallar için arttırılarak, bazı mallar için ise indirimli veya sıfır olarak uygulanmaktadır. Tasarıda, ÖTV kapsamına giren mallar için uygulanan vergi oranı veya maktu vergi tutarlarının değiştirilmemesi de amaçlanmıştır. Bu amaçla tasarı eki listelerde Bakanlar Kurulu Kararları ile artırılmış olan vergi tutar ve oranları yer almaktadır.

Ancak yasa eki listelerdeki mallardan Bakanlar Kurulunca vergisi indirilen veya sıfır olarak uygulananlar için, yasada sıfır vergi oranı veya sıfır vergi tutarı gösterilmesi yasa tekniği uyarınca mümkün değildir. Örneğin uçak benzini için yasada litrede 2,5 TL vergi yer almakta, ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile bu tutar sıfır olarak uygulanmaktadır. Yasada uçak benzini için vergi tutarının sıfır olarak yer alması, bu malın bir daha vergilenememesi anlamına gelmektedir.

Keza yüksek alkollü içkiler için uygulanacak oransal vergi yasada yüzde 275,6 olarak öngörülmüş olmasına rağmen, Bakanlar Kurulunca bu oranlar sıfırlanmış, dolayısıyla sadece maktu vergi tutarına göre ÖTV alınması sağlanmıştır. Yasada yüksek alkollü içkiler için vergi oranlarının sıfır olarak yer alması, bu malların bir daha oransal vergiye göre vergilenememesi sonucunu doğuracaktır.

Aynı şekilde tütün mamulleri için yasada yüzde 63 oransal, 0,1325 TL maktu vergi tutarına göre ÖTV hesaplanması, bunlardan büyük olanın ödenmesi öngörülmüş olmakla birlikte; Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallar için oransal, bazı mallar için maktu vergi tutarlarında indirimler yapılmıştır. Ancak tasarıda, Bakanlar Kurulu Kararı ile öngörülen indirimli oran ve tutarlar değil, yasada öngörülen oran ve tutarlar yer almaktadır. Aksi halde Bakanlar Kurulunun vergi oran ve tutarlarını artırma yetkisinin üst sınırı, kararnamedeki oran ve tutarlarla sınırlı olarak kullanılabilecektir.

Diğer taraftan, ÖTV listelerinde daha önce yapılan güncellemelerde olduğu gibi, halen uygulanmakta olan indirimli ÖTV oranı ve tutarlarının aynen devam etmesini sağlayacak kararnamenin yasa ile eş zamanlı yürürlüğe girmesi yönünde çalışma yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(07.12.2010)

GÜNDEM