GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği (Sıra No:401) - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği (Sıra No:401)

Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği (Sıra No:401).

12 Kasım 2010 CUMA
Resmi Gazete
Sayı: 27757
 

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 401)

             Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

             Bu oran, aynı zamanda 2010 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

             Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

             Tebliğ olunur.

 

(12.11.2010)

GÜNDEM