GÜNCEL MEVZUAT
SSK Genelgesi 2007/6 (Poliklinik Muayene Ücretleri) - MuhasebeTR

SSK Genelgesi 2007/6 (Poliklinik Muayene Ücretleri)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

 

TARİH: 24.01.2007

SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.09.00 /X-1093-60- 44819 

KONU  : Poliklinik Muayene Ücretleri

 

 

G E N E L G E

2007/6 

 

 

               Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun Ek-3 ncü maddesi hükmü gereğince, anılan Kanunun 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri hükümlerine istinaden Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselerden yapılacak her bir poliklinik muayenesi için poliklinik muayene ücreti alınmaktadır. 

 

               Bakanlar Kurulunun, 02.09.1992 tarih, 21333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 06.08.1992 tarihli, 92/3337 sayılı Kararnamesi ile bu kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren, ilgililerden (20) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden muayene ücreti alınması kararlaştırılmıştır. 

 

               Devlet Memur maaşlarına uygulanacak katsayı 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2007-30.06.2007 devresi için (0,04605), 01.07.2007-31.12.2007 devresi için (0,04739) olarak,  

 

               06.01.2007 tarih 26395 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 04.01.2007 tarihli, 2007/11533 sayılı kararı ile de 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 0,046985 olarak,  

 

               belirlenmiştir.

              

               Öte yandan, 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır, yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.” denilmektedir. 

 

               Buna göre, ilgililerden 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası yapılacak her bir poliklinik muayenesi için 94 YKr, 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası için 95 YKr muayene ücreti alınması gerekmektedir. 

 

               Konu ile ilgili diğer işlemlere 30.12.1992 tarihli, 3-64 Ek sayılı genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde aynen devam olunacaktır. 

 

               Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Birol AYDEMİR                          

Başkan V.

(24.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM