GÜNCEL MEVZUAT
SSK Genelgesi 2007/5 (Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç) - MuhasebeTR

SSK Genelgesi 2007/5 (Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

Tarih:  24.01.2007

Sayı   : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-1093-24-8 -44818

Konu : Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç

              

 

G E N E L G E

2007/5 

 

 

 

            Bilindiği üzere; 06.07.2004 tarihli, 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.06.2004 tarihli, 5198 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası; 

 

            “Bu Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı,  4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücrettir; üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır.”  

 

            olarak değiştirilmiştir. 

 

             Asgari Ücret Tesbit Komisyonunca 16 yaşını doldurmuş işçilerin günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arasında 18.75 YTL,.01.07.2007 tarihinden itibaren 19.50 YTL. olmasına karar verilmiştir. 

 

            Bu durumda, tam çalışılan ay içinde alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas aylık kazancın asgari tutarı 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası için 18.75 x 30=562.50.YTL , 01.07.2007 tarihinden itibaren 19.50 x 30=585.00.YTL  dir.

 

Öte yandan, 506 sayılı Kanunun Ek 43 üncü maddesinde; Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 inci madde gereğince saptanacak günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek  almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılacağı hükme bağlanmıştır. 

 

Bu itibarla, 506 sayılı Kanunun Ek 43 üncü maddesi gereğince; 

 

01.01.2007 tarihinden evvel geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 18.75 YTL altında hesaplanmış olanların 01.01.2007 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 18.75 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,  

 

01.07.2007 tarihinden evvel geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 19.50 YTL altında hesaplanmış olanların 01.07.2007 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 19.50 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,  

 

Verilecektir. 

 

Diğer taraftan ,sözkonusu Ek-43 üncü maddeye istinaden fazla ödeme yapılmış ise fazla ödenen miktarın tahsili gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim.

 

Birol AYDEMİR                                 

Başkan V.

 

(24.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM