GÜNCEL MEVZUAT
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2010/5) - MuhasebeTR

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)

5 Ekim 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27720
 

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN

YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2010/5

             Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesine göre, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördünü Kurumumuza ödemeleri gerekmektedir.

             Konu ile ilgili olarak yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar” başlıklı Kurumumuz düzenlemesinde (1), anılan ödemelerin T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi’nde bulunan 5383761-5016 nolu kurum hesabına yapılması gerektiği açıklanmıştır.

             Ancak, T.C. Ziraat Bankası ile yapılan sözleşmenin süresi sona ermiş olup, anılan ödemelerin tahsili konusunda T. Halk Bankası A.Ş. ile yeni sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, kapsama giren şirketlerin sözü edilen ödemelerini 11/10/2010 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) numaralı Kurumumuz hesabına nakden, EFT ya da banka havalesi yoluyla yapmaları gerekmektedir. Bu ödemeler için adı geçen banka tarafından komisyon, havale ücreti vb. adlar altında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

             Tebliğ olunur.

———————————

(1) 1/10/2004 tarihli ve 25600 sayılı Resmî Gazete.

 

(05.10.2010)

GÜNDEM