GÜNCEL MEVZUAT
BKK: 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2007 Yılında Yapılacak.... - MuhasebeTR

BKK: 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2007 Yılında Yapılacak....

BAKANLAR KURULU KARARI:
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2007 Yılında Yapılacak
İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (2007/11553)

Karar Sayısı : 2007/11553

             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2007 yılında;

             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2007, diğer yarısının 29/6/2007 tarihinde,

             b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 17/12/2007 tarihinde,

             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 12/1/2007 tarihli ve 540 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                               B. ATALAY                 B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                           N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

         F. N. ÖZAK                                M. V.GÖNÜL                        M. V. GÖNÜL              K. UNAKITAN

      Adalet Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                 İçişleri Bakanı V.               Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                             R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

(18.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM