GÜNCEL MEVZUAT
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/9) - MuhasebeTR

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/9)

23 Eylül 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27708
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2010/9)

             MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Zorunlu karşılık oranları; Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5,5, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11’dir.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Zorunlu karşılıklara faiz ödenmez.”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ 01/10/2010 tarihli yükümlülük döneminden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

(23.09.2010)

GÜNDEM