GÜNCEL MEVZUAT
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değiş. - MuhasebeTR

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değiş.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN

KORUNMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2007/1)

             MADDE 1 – 9/4/2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/1 sıra numaralı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğin 2006/1 sıra numaralı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinde yer alan “üçyüzyetmiş Yeni Türk Lirasına” ibareleri “dörtyüzon Yeni Türk Lirasına” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 29/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

(17.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM