GÜNCEL MEVZUAT
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) - MuhasebeTR

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

Maliye Bakanlığından:

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO:  1)

 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/01/2006-14/01/2007 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 14/01/2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) Sıra No’lu 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2007 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

 

 

Memurlardan;

15/01/2007 tarihinden 14/01/2008 tarihine kadar

1)

 Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

0,68  YTL

2)

 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,10  YTL

3)

 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,32  YTL

4)

 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,68  YTL

5)

 4800’e kadar (4800 dahil)  ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,20 YTL

6)

 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,42  YTL

Sözleşmeli personelden;

15/01/2007 tarihinden     14/01/2008 tarihine kadar

1)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.150 YTL kadar (1.150 YTL dahil) olanlardan

0,84  YTL

2)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.050 YTL kadar (2.050 YTL dahil) olanlardan

1,32  YTL

3)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.900 YTL kadar (2.900 YTL dahil)  olanlardan

2,32  YTL

4)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.900 YTL üzerinde olanlardan

 2,90  YTL

 

2 -   Bu uygulamaya 15/01/2007 tarihinde başlanacaktır.

3 - Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

4 - Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.

Tebliğ olunur.

(12.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM