GÜNCEL MEVZUAT
Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2010 / 1 - MuhasebeTR

Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2010 / 1

Tarih 05/07/2010
Sayı B.07.1.GİB.0.02.63-010.01-1-59830
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.63-010.01-1-59830                                                           05/07/2010                                                                       

Konu : Pasaport harcı

 

 

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ

SIRA NO: 2010/1

 

.........VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 83 üncü maddesinde pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 84 üncü maddesinde pasaport harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef oldukları, 94 üncü maddesinde pasaport harçlarının peşin olarak alınacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" bölümünde de sürelerine göre pasaportlardan alınacak harç tutarları belirtilmiştir.

Öte yandan, 20/6/2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7/6/2010 tarihli ve 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" bölümünde yer alan harçlar 20/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Başkanlığımıza gönderilen dilekçelerde, pasaport almak için başvurarak 20/6/2010 tarihinden önce harcı ödeyen vatandaşlar tarafından pasaport harcına ilişkin fark tutarların iade edilmesi talep edilmektedir.

Harç, idare tarafından verilen hizmet veya yapılan bir işlem karşılığında hizmet alan veya işlemin gerçekleştirilmesini isteyen kişiden tahsil edilen kamu geliridir. Pasaport işlemlerinde harç, pasaportun düzenlenmesi veya temdit edilmesi ile doğmakta olup pasaportlar, düzenlendiği tarih itibarıyla kanunda öngörülen tutar üzerinden harca tabi tutulacaktır.

Buna göre, 20/6/2010 tarihinden itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen harç tutarlarının uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 20/6/2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20/6/2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının mükelleflere iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 20/6/2010 tarihinden önce düzenlenmiş veya temdit edilmiş pasaportlara ilişkin olarak ödenen harçlarda söz konusu farka isabet eden harcın ise iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, pasaport harçlarına ilişkin iade talepleri için pasaport aslı ve harcın ödenmiş olduğuna ilişkin alındının aslı veya tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış örneği ile tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması ve ibraz edilen pasaportun 20/6/2010 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması halinde fazla tahsil olunan harcın ilgilisine ret ve iade edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                    Mehmet KİLCİ

                                                                                                                 Gelir İdaresi Başkanı

(05.07.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM