GÜNCEL MEVZUAT
Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 196) - MuhasebeTR

Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 196)

3 Temmuz 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27630
 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye

Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7)

Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Sıra No: 196

             MADDE 1 – 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar" Standardının 44G Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “44G. Bu Standardın 27, 39 ve B11 Paragraflarında yapılan değişiklikler ile 27A, 27B, B10A ve B11A-B11F Paragrafları 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Söz konusu Paragraflar uyarınca öngörülen açıklamaların:

             (a) 31/12/2009’dan önce sona eren karşılaştırmalı bir yıllık dönemde sunulan bir finansal durum tablosunu içeren yıllık veya ara dönem için veya

             (b) 31/12/2009’dan önceki karşılaştırılabilir en erken dönemin başına ait herhangi bir finansal durum tablosu için

             sunulması gerekli değildir.

             Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.*”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu Tebliği 1/1/2009 tarihi öncesinde başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

­­———————————————

* 44G Paragrafı Haziran 2010’da TFRS 1’de yapılan değişiklik sonucunda, TFRS 7’de Mayıs 2009’da yapılan değişiklik ile ortaya konan sonuçlara ve amaçlanan geçişe açıklık getirmek amacıyla değiştirilmiştir.

 

(03.07.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM