GÜNCEL MEVZUAT
Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ (No: 2010/34) - MuhasebeTR

Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ (No: 2010/34)

5 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27572
 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA

DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2010/34)

             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/20) eki listeden (Ek-3) aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

      “

G.T.İ.P.

Kullanım Amacı

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

3402.20.20.00.12

Sabun içermeyenler

Yalnız kireç çözücü ve lavabo açıcılar

3402.20.90.00.16

Sabun içermeyenler

Yalnız kireç çözücü ve lavabo açıcılar

3402.90.90.00.16

Sabun içermeyenler

Yalnız kireç çözücü ve lavabo açıcılar

                                                                                                                                                                                      ”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

(05.05.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM