GÜNCEL MEVZUAT
4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci ... - MuhasebeTR

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci ...

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN

 25 İNCİ MADDESİNE VE  5560 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK  5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN

3 ÜNCÜ VE  17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2007 YILINDA  UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : 2006/6)

                MADDE 1 – (1) 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 28/11/2006 tarih ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 363 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2006 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,8 (yedi virgül sekiz) artış esas alınarak, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

 

 

4077 sayılı Kanun'un 25 inci Maddesinin;

 

 

1/1/2006-31/12/2006

        tarihleri arasında

     

      1/1/2007-31/12/2007

      tarihleri arasında

 

Birinci fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

  78 YTL

 

 

 

  84 YTL

 

 

İkinci fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

                156 YTL

 

 

                168 YTL

 

Üçüncü fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

392 YTL

 

 

422 YTL

 

Dördüncü fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

784 YTL

              7.844 YTL

 

 

845 YTL

              8.451 YTL

 

 

Beşinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

         

              1.568 YTL

 313 YTL

         

              1.690 YTL

 338 YTL

 

Altıncı fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

          

          

              3.137 YTL

          

          

              3.381 YTL

 

Yedinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

          

              7.844 YTL

          156.895 YTL

          156.895 YTL

          

              8.455 YTL

          169.116 YTL

          169.116 YTL

 

Sekizinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

           

             5.491 YTL

           54.913 YTL

           

             5.919 YTL

           59.192 YTL

 

Onuncu fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

         

            78.447 YTL

         

            84.565 YTL

 

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

(30.12.2006)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM