GÜNCEL MEVZUAT
Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (No: 60) - MuhasebeTR

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (No: 60)

16 Mart 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27523
 

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TERMİNALLERE

İLİŞKİN TAVAN ÜCRET TARİFELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 60)

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/4/1987 tarihli ve 19434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) Karayolu yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparklarını kullanan taşıtlardan alacakları ücretlere esas teşkil eden tavan ücret tarifeleri; 10 ay süreyle uygulanmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş olup, EK-1’dedir.

             (2) EK-1’de yer alan tavan ücret tarifeleri terminalin bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu esas alınarak uygulanır. Buna göre terminal işletmecileri:

             a) Merkez nüfusu 50.000 ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 40’ını,

             b) Merkez nüfusu 50.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 50’sini,

             c) Merkez nüfusu 150.001-300.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 60’ını,

             ç) Merkez nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 65’ini,

             d) Merkez nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 70’ini,

             e) Merkez nüfusu 1.000.001-3.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 85’ini,

             f)  Merkez nüfusu 3.000.001 ve yukarı olan yerlerde tavan ücretlerini,

             aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirlerler.

             (3) (2) nci fıkradaki oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifesinin, mevcut/uygulanmakta olan ücret tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmeciler; mevcut ücret tarifelerini uygulayabilirler.

             (4) Uyguladıkları ücret tarifeleri bu Tebliğe uymayan terminal işletmecileri, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi (20) gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alır ve uygularlar.

             (5) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifelerine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

             (6) Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.

             (7) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin; “Ücret Tarifeleri”ne ilişkin hükümleri uygulanır.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ (TL)

TERMİNALİN  ADI:

Geçerlilik Süresi:         

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

AÇIKLAMA

OTOMOBİL
ÇIKIŞ ÜCRETİ

OTOBÜS ÇIKIŞ ÜCRETİ

8 Koltuk ve altı

9-15 Koltuklu

16-24 Koltuklu

25-34 Koltuklu

35-44 Koltuklu

45 Kolt.ve üzeri

A, B, D

Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Taşıması Yapanlardan (100 Km Üstü Mesafeler İçin)

8,00

15,00

25,00

35,00

40,00

60,00

A, B, D, (Y)

Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Taşıması Yapanlardan (100 Km ve Altı Mesafeler İçin)

5,00

7,00

12,00

20,00

25,00

30,00

D (Y)

İl içi Yolcu Taşıması Yapanlardan

4,00

5,00

8,00

12,00

15,00

20,00

 

Transit Geçenlerden
(Terminali ara durak olarak kullananlardan)

2,00

5,00

8,00

12,00

15,00

20,00

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVAN ÜCRET TARİFESİ (TL)

OTOPARKA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN TAŞIT TÜRÜ

0-25 (0-50)    

DAKİKA

1 SAATE KADAR

1 SAATTEN
SONRA 12 SAATE KADAR HER 
İÇİN İLAVE

12 SAATTEN
SONRA 24 SAATE
KADAR HER SAAT
İÇİN İLAVE

24 SAATTEN SONRA HER SAAT

 İÇİN İLAVE

AYLIK

ABONMAN

ÜCRETİ

Otobüsler

12,00

12,00

2,00

1,00

0.50

150,00

Ticari Otomobiller (Taksiler)

3,00

3,00

1,00

0.50

0.25

75,00

Özel Otomobiller (Resmi olanlar dahil)

ÜCRETSİZ

6,00

1,00

0.50

0.25

75,00

 

NOT:

1-Terminalin bulunduğu yerleşim yerinin merkez nüfusu esas alınarak ücret tarifelerinin hesaplanmasında bir tam sayıdan sonra gelen 0,5'in altındaki kesirler 0,5'e, üstündekiler ise bir üst  tam sayıya tamamlanır.

2- Tabloda belirtilen koltuk sayıları yolculara ait koltuklar olup; şoför ve yardımcı personele ait koltuklar bu sayılara dahil değildir.

3- Genel park yerlerinde ücretsiz süre 25 dakika, terminal içinde bu amaçla oluşturulmuş özel park yerlerinde ise ücretsiz süre 50 Dakikadır.

4- Bakanlığa sunulacak tarifeler, "not" kısmı konulmaksızın  bu tabloya uygun şekilde hazırlanarak yetkililerce imzalanır.

 

(16.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM