GÜNCEL MEVZUAT
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/11 - MuhasebeTR

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/11

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/11

 

Konusu

: Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.'yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlar

Tarihi

: 08.03.2010

Sayısı

: ÖTV-1/2010-2

İlgili Olduğu Maddeler

: ÖTV Kanunu Madde 12

 

 

5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu kararnamenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

 

Buna göre kararname kapsamında aerosol üreticilerine, aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satışı yapmak isteyen dağıtıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan "Dağıtım İzin Belgesi" verilecektir.

 

Tebliğin 3 üncü bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca "Dağıtım İzin Belgesi" talep eden dağıtıcıların söz konusu belgeyi alabilmeleri için diğer şartların yanında tebliğde tanımlanan L.P.G.'yi üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan alınan raporu Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olmaları gerekmektedir.

 

Buna göre "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Ankara Laboratuvarı" söz konusu raporu vermeye yetkili laboratuvar olarak belirlenmiştir.

 

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

(08.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM