GÜNCEL MEVZUAT
6 Mart 2010 Tarihli ve 27513 Sayılı Resmî Gazete - MuhasebeTR

6 Mart 2010 Tarihli ve 27513 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/148    Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat

                   Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/156    Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı Tarafından Bursa İlinde Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/187    Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/188    Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekalet Etmesine Dair Tezkereye Almanya Federal Cumhuriyeti ve Suriye’nin de İlave Edilmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/206    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—   Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik

—   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği

—   Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

—   Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2010/7)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/9)

—   İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/3/2010 Tarihli ve 3559 Sayılı Kararı

 

(06.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM