GÜNCEL MEVZUAT
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri - 10 - MuhasebeTR

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri - 10

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ - 10

 

Konusu

: Pick-up türü araçlarda ÖTV uygulaması.

Tarihi

: 04.03.2010

Sayısı

: ÖTV 2/ 2010-1

İlgili Olduğu Maddeler

: ÖTV Kanunu madde: 1, 12.

 

1.   Giriş:

 

6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 87.03 tarife pozisyonuna ilişkin bölümünde, hem insan hem da eşya taşıyabilen ve kamyonet türüne giren çok amaçlı araçlardan, ikiden fazla aksı olanlar ile eşya taşımaya mahsus alandaki azami taban uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50'sindan fazla olanların 87.04 pozisyonunda sınıflandırılacağı belirtilmiştir. Bu durumda söz konusu tebliğin yayımı tarihinden önce 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan çift kabinli (pick-up türü) bazı araçların, bu tarihten sonra 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılabileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu şekilde tarife pozisyonu değişen araçlarda ÖTV uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

 

2. Yasal düzenlemeler

 

ÖTV kapsamına giren taşıt araçları ile bunlarda uygulanan vergi oranları, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları itibariyle belirlenmiş bulunmaktadır. ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmemektedir.

 

Öte yandan Kanunun 12 nci maddesinin 2/c bendi ile Bakanlar Kuruluna, söz konusu araçlar için belirlenen vergi oranlarını bu maddede tespit edilen alt ve üst sınırlar dahilinde değiştirme yetkisi verilmiştir. Bu hükümlere göre, yasa koyucu Kanuna ekli listelerde değişiklik yapmadığı veya Bakanlar Kurulunca vergi oranları değiştirilmediği sürece, ÖTV oranlarının değişmesi mümkün değildir.

 

3. Sonuç

 

6/2/2010 tarihine kadar 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan (pick-up türü) araçların,  2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına göre bu tarihten sonra 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, ÖTV uygulamasında söz konusu araçların tarife pozisyonunu ve vergi oranını değiştirmeyecektir.

 

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

(04.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM