GÜNCEL MEVZUAT
4 Mart 2010 Tarihli ve 27511 Sayılı Resmî Gazete - MuhasebeTR

4 Mart 2010 Tarihli ve 27511 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5952     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/96     Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

2010/117  Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar

2010/119  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/123  Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Konya Sağlık Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/127  Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/129  Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/130  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/131  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/132  Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—     Devlet, Adalet, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2010/95     Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay Başkanlar Kurulunun 4/2/2010 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

 

(04.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM