GÜNCEL MEVZUAT
5 Şubat 2010 Tarihli ve 27484 Sayılı Resmî Gazete - MuhasebeTR

5 Şubat 2010 Tarihli ve 27484 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5921  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARI

956    Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 10/2/2010 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜKLER

2010/9     Tasfiye Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2010/10   Posta Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ekrem YILDIZ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2010/1)

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hayri COŞKUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2010/2)

—   Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2010/1     Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2010/2     Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/3)

 

(05.02.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM