GÜNCEL MEVZUAT
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6) - MuhasebeTR

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

29 Ocak 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27477
 

Maliye Bakanlığından:

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)  

9/1/2010 tarihli ve 27457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (3) Sıra No’lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman programının (AFP) uygulanması ve ödeneklerin uygulanmakta olan ekonomik programın ilke ve hedefleri ile uyum içinde kullanılması için gerekli esas ve usuller aşağıda belirtilmektedir.

I- Ortak Hükümler

1)       İdareler, uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve ilave nakit ihtiyacına yol açılmaması için, harcamalarını vize edilen AHP ve AFP’lere uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

2)        Vize edilen cetvellerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

3)       İdareler, tertipler bazında her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir.

4)       Üst yönetici ve harcama yetkilileri, AHP ve AFP’lerin temel amacının aylık nakit planlaması olduğu bilinciyle hareket edecekler ve ödemelerin her üç aylık dönem içinde aylara dengeli olarak dağıtılmasına özen göstereceklerdir.

5)       Bloke tutularak AHP ve AFP’lere bağlanmayan ödenekler, bütçe uygulamalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlığımızca kullandırılabilecektir.

6)       İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, şartname ve sözleşmelere Bakanlığımızca vize edilen AHP ve AFP’deki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır.

7)       Geçici işçi ödenekleri, Bakanlığımızca vize edilen aylık dağılım cetvellerine göre kullanılacaktır.

8)       İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro sayısı arasındaki bağlantıyı kuracaklar, "03.3.5- Yolluk Tazminatları" kodundaki ödeneğin diğer ekonomik kodlar için kullandırılmamasına özen göstereceklerdir. Vize edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapılmayacaktır.

9)       Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2010 yılında arttırılmayacaktır. Ancak, bütçelerinde bu amaçla tertiplenen başlangıç ödeneğinin aşılmaması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya temizlenecek hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi hallerinde mevcut temizlik işleri kapsamında çalıştırılan işçi sayısında artışa gidilebilecektir.

II- Özel Hükümler

A) Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler ile Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler

1) Yükseköğretim kurumları, Bakanlığımızca vize edilen AFP’lere uygun olarak, harcama birimleri düzeyindeki finansman programı detaylarını 31/1/2010 tarihine kadar e-bütçe sistemine girerek onaylayacaklardır.

AFP tekliflerini “Birim Düzeyinde” menüsüne giriş yaparak oluşturan yükseköğretim kurumları, aynı menünün “AFP Taslak” bölümündeki “2010 Kurum AFP'sine Göre” seçeneği yardımıyla AFP (Birim Detay)  girişini yapabileceklerdir.

                2) Vize edilen cetvellerde yapılacak her türlü değişiklik işlemi Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda idareler zorunlu ve acil durumlarda Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımızca vize edilen cetveller üzerinden revize talebinde bulunabileceklerdir. İdareler, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleriyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri talebe ekleyerek değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza ileteceklerdir.

B) Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

1)       Bu idareler tarafından hazırlanan ve onaylanan AFP’lerde yapılacak revize işlemlerinin tümü ilgili idarelerce sonuçlandırılacaktır. Yapılan revize işlemini müteakip Bakanlığımıza bilgi verilecektir.

C) Sosyal Güvenlik Kurumları

1)       Bu idareler tarafından hazırlanan ve onaylanan AFP’lerde yapılacak değişikliklerin tümü ilgili idarelerce sonuçlandırılacaktır. Yapılan revize işlemini müteakip Bakanlığımıza bilgi verilecektir.

2)       Genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılacak transferlere ilişkin talepler; gider, gelir ve finansman durumları ile gerek görülen diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir.

Tebliğ olunur.

(29.01.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM