GÜNCEL MEVZUAT
29 Ocak 2010 Tarihli ve 27477 Sayılı Resmî Gazete - MuhasebeTR

29 Ocak 2010 Tarihli ve 27477 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5948      Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5949      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5950      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/13        Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ve İslam Konferansı Teşkilatı-İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Arasında Süleymaniye Kitap Hastanesi Projesi Oluşturulması Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15729   Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15758   2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2009/15760   Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

2010/5          Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

2010/6          T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2010/39        Erzurum İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların 2011 Universiade Kış Oyunları Kapsamında Yapılması Planlanan Ulaşım Yolu Güzergâhına İsabet Eden Kısımlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2009/15548   Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—   Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—   Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Türkiye Noterler Birliği Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLKE KARARLARI

—   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19/1/2010 Tarihli ve 759, 760, 761, 762, 763 Sayılı İlke Kararları

 

TEBLİĞLER

—   Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2010/1)

—   2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 2 ve 19 uncu Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

(29.01.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM