GÜNCEL MEVZUAT
16 Ocak 2010 Tarihli ve 27464 Sayılı Resmî Gazete - MuhasebeTR

16 Ocak 2010 Tarihli ve 27464 Sayılı Resmî Gazete

  16 Ocak 2010 Tarihli ve 27464 Sayılı Resmî Gazete

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 395)

—  Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/66)

—  İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/67)

—  Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 30)

—  Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 115)

 

KURUL KARARI

—  Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 25/9/2009 Tarihli ve 2009/37 Sayılı Kararı

(16.01.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM