GÜNCEL MEVZUAT
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön. - MuhasebeTR

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.

Devlet Bakanlığından:

DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/12/2003 tarihli ve 25333 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 4 – 1/1/2007 tarihine kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, Ek-1 ve Ek-3’te yapılan değişikliklerin lehte olması halinde söz konusu işlemlere bu değişiklik hükümleri uygulanır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız

(28.12.2006)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM