ASGARİ ÜCRET 2013, 2013 Asgari Ücret Ne Kadar, Asgari Ücret 2013 Net

ASGARİ ÜCRET 2013, 2013 Asgari Ücret Ne Kadar, Asgari Ücret 2013 Net

Asgari ücret 2013 in brüt tutarı 978,60 TL olarak, 2013 asgari ücret in net tutarı 773,01 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2013 un net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2013 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 1021,50 lira, net asgari ücret 803,68 liradır. Asgari ücret 2013 net ve asgari ücret 2013 brüt rakamlarını aşağıda görebilirsiniz.

01.01.2013 - 30.06.2013 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);

ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT: 978,60 TL
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET:   773,01 TL

Asgari Ücret 2013; İşgörme edimini yerine getiren işçiye, yapmış olduğu çalışmalar karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ödenmesi gereken en düşük ücrettir. Asgari Ücret 2013 tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyon kararları kesindir. Ücretler işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir. Asgari Ücret, günlük olarak belirlenir ve çalışma gün ve çeşidine göre hesaplamalar yapılır. Asgari ücret resmi gazetede yayınlanır ve yayın tarihini izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.

Asgari Ücret'te 2013 yılı için Yeni Damga Vergisi Oranı % 07,59 olarak belirlendi. 2012 yılındaki Damga Vergisi Oranı % 06,6 idi.

Asgari Ücret 2013 yılı Tablosu (1. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi)

 

16 Yaşından
Büyükler İçin

16 Yaşından
Küçükler İçin

Brüt Ücret

978,60 TL

839,10 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

137,00 TL 117,47 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

9,79 TL 8,39 TL

Gelir Vergisi Matrahı

831,81 TL 713,24 TL

Gelir Vergisi

124,77 TL 106,99 TL

Damga Vergisi

7,43 TL 6,37 TL

Kesintiler Toplamı

278,99 TL 239,22 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

73,40 TL 73,40 TL

NET ELE GEÇEN
(Asgari Ücret + AGİ)

773,01 TL 673,28 TL

 

Asgari Ücret 2013 yılı Tablosu (2. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi)

 

16 Yaşından
Büyükler İçin

16 Yaşından
Küçükler İçin

Brüt Ücret

1021,50 TL

877,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

143,01 TL 122,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

10,22 TL

8,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

868,28 TL 745,88 TL

Gelir Vergisi

130,24 TL 111,88 TL

Damga Vergisi

7,75 TL 6,66 TL

Kesintiler Toplamı

291,22 TL 250,17 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

73,40 TL 73,40 TL

NET ELE GEÇEN
(Asgari Ücret + AGİ)

803,68 TL 700,73 TL
GÜNDEM