2010 Asgari Ücret , 2010 Asgari Ücret Tutarı Ne Kadar, Net, Brüt

2010 Asgari Ücret, Asgari Ücret 2010, 2010 Asgari Ücret Ne Kadar, 2010 Yılı Asgari Ücret Net Brüt Yeni

2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010)
(1 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010)

Asgari ücret, 1 Temmuz 2010'dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 760,50, net 599,12 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.

Buna göre, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Temmuz 2010'dan itibaren brüt 760,50, net 599,12 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Asgari Geçim İndirimi 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Pratik Bilgiler 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak tespit edildi.
 


2010 Yılı Asgari Ücret
(01 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010)

 
01.07.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında (AYLIK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için):  760,50 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından büyükler için):    599,12 TL

2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için):   648 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından doldurmamışlar için): 518,58 TL

 
 
01.07.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için):       25.35 TL
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için):  21.60 TL

 


 

2010 ASGARİ ÜCRET (2. DÖNEM) / ASGARİ ÜCRET 2010 (2. DÖNEM)
 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)

 

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

 760,50 TL

648,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

 106,47 TL

90,72 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

 7,61 TL

6,48 TL

Gelir Vergisi Matrahı

646,43 TL

550,8 TL

Gelir Vergisi

96,96 TL

82,62 TL

Damga Vergisi

5,02 TL

4,28 TL

Kesintiler Toplamı

216,06 TL

184,1 TL

Net Ücret

544,44 TL

463,9 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz) *

54,68 TL

54,68 TL

Asgari Ücretten Net Ele Geçen

599,12 TL

518,58 TL


NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010)

 

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret

760,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

106,47 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

7,61 TL

Damga Vergisi (% 0,6)

-

Kesintiler Toplamı

114,08 TL

Net Ücret

646,42 TL

2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010)
(1 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010)
Asgari ücret, 1 Ocak 2010'dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 576,57 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, net 499,25 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.

Buna göre, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2010'dan itibaren brüt 729, net 576,57 lira olarak belirlendi. 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti 885.74 lira olacak.

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, net 499,25 lira olarak tespit edildi.
 2010 Yılı Asgari Ücret
(01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010)

 
01.01.2010 - 30.06.2010 tarihleri arasında (AYLIK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için):        729 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından büyükler için):          576,57 TL

2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için):   621 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından doldurmamışlar için): 499,25 TL

 
01.01.2010 - 30.06.2010 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için):       24.30 TL
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için):  20.70 TL

 


 

 

2010 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / ASGARİ ÜCRET 2010 (1. DÖNEM)
 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)

  Asgari Ücret 2011

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

729,00 TL

621,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

102,06 TL

86,94 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

7,29 TL

6,21 TL

Gelir Vergisi Matrahı

619,65 TL

527,85 TL

Gelir Vergisi

92,95 TL

79,18 TL

Damga Vergisi

4,81 TL

4,10 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz) *

54,68 TL

54,68 TL

Asgari Ücretten Net Ele Geçen

576,57 TL

499,25 TL


NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

 

ASGARİ ÜCRET TE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)

Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)

142,16 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)

14,58 TL

Toplam İşveren Katkısı

156,74 TL

 

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.012010-30.06.2010 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret

729,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

102,06 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

7,29 TL

Damga Vergisi (% 0,6)

-

Kesintiler Toplamı

109,35 TL

Net Ücret

619,65 TL

 


 

2010 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ

16 YAŞ ÜSTÜ

16 YAŞ ALTI

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

01.01.2010 30.06.2010

24,3

729

20,7

621

01.07.2010 31.12.2010

25,35

760,5

21,6

648

 

2010 yılı ilk altı ay için net ele geçen (01.01.2010-30.06.2010)
 

ASGARİ ÜCRET

729

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)

102,06

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)

7,29

(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 )

92,95

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)*

4,81

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)**

54,68

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN  :  576,57


Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) *

 *Damga Vergisi oranı 2010 yılında binde 6,6 olmuştur .29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.(Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6))

**Asgari geçim indirimi miktarları değiştiğinde net ele geçen miktarlarda değişir.
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için 65,61 alabilirsiniz.çalışmayan eş ve 1 çocuk için 73,81 çalışmayan eş ve 2 çocuk için 82,01 ,çalışmayan eş ve 3 çocuk için 87,48 alabilirsiniz .Yıl içinde asgari ücretlerde meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimine yansıtılmaz.

 
2010 yılı ikinci  altı ay  için net ele geçen (01.07.2010-31.12.2010) 
 

ASGARİ ÜCRET

760,50

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)

106,47

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)

7,61

(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 )

96,96

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)

5,02

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)

54,68

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

599,12

  

01.01.2010-30.06.2010 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf  ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  %1 alınmıştır)* 

 

 

ASGARİ ÜCRET

                           729,00

(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)

                           142,16

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2

                             14,58

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ*

885,74

 

 

01.07.2010-31.12.2010 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf  ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  %1 alınmıştır)*

 

 

ASGARİ ÜCRET

                           760,50

(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)

                           148,30

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2

                             15,21

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ*

                           924,01

 

Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

 

KAYNAK: ARİF SAĞLAM
Çalışma DünyasıAsgari Ücret 2010 ile ilgili mevzuat 31.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı aşağıdadır:

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

             Karar Tarihi : 29/12/2009

             Karar No        : 2009/1

             22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10/12/2009 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2009 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;

             1) Toplantılara Türk-İş temsilcileri katılmamıştır.

             2) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

             3) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,

             4) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak tespitine,

             5) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

             toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

GEREKÇE

             Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

             Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

             Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2010 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

             İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak belirlemiştir.

             16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.

             Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
GÜNDEM