İhracatçıları İlgilendiren Yeni Gelişme (13.11.2018)
Değerli okurlar, bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin...
TİCARİ VE MALİ İŞLEMLER REHBERİ KİTABI ÇIKTI (13.11.2018)
E.Öğr.Gör. Nurten Örnek Hocadan Başucu Kitabı!
Kamuda Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (13.11.2018)
2006 yılında yürürlüğe giren ve 80 yıllık süre boyunca uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlükten kaldırarak, birçok önemli yapısal değişiklikleri (stratejik plan, performans...
İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı (13.11.2018)
İşyerinde işçinin tehlikeli riskli durumlarda işten kaçınma hakkı bulunmaktadır. Bu olgu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 13 üncü maddesinde yer almıştır. İşçinin Tehlikeli Durumu...
Limited Şirketlerde Müdürlerin İstifa Etmesi Durumu (13.11.2018)
Bilindiği üzere, Limited şirketlerde müdürlerin değiştirilmesi bir başka ifade ile azli TTK’nun 623 ve izleyen maddelerinde açıklanmıştır. Ortaklardan birinin kuruluş sırasında müdür atanması...
Bağımlı Olarak Çalışan SMMM’lerin Beyanname İmzalama Durumu (13.11.2018)
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na istinaden ruhsat almış ve bu kapsamda mesleki faaliyette bulunmaya, mesleği icra etmeye yeterli kılınmış kişilere...
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (13.11.2018)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Kurumlar Vergisi Tarhiyatında Muhataplar Kimlerdir? (13.11.2018)
Cevap: Tarhiyatın muhatabı Kurumlar vergisi, • Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına, • İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi...
İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi (13.11.2018)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ gereği “Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından...
Fiili Hizmet Gün Kazanımı Aylık Bağlama Oranı Artırıyor (13.11.2018)
2008/Ekim sonrası malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında ; Aylık= Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı formülü kullanılmaktadır. Ortalama aylık kazancın hesaplanmasına...
İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklendi. (12.11.2018)
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek...
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Çalışmaları Tamamlanmıştır. (12.11.2018)
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük Eylem Planı"nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler...
Soru Yanıt ve Örnek Uygulamalarıyla Taşıt Ticaretinde KDV ÖTV İndiriminin Esasları (12.11.2018)
Uzmanlığımızca “www.muhasebetr.com” platformunda ilki 13.08.2018[1] ve ikincisi 28.8.2018[2] tarihinde yayımlanan iki makale ile otomotiv sektöründe yaşanan daralmayı hafifletmek içim kısaca hurda...
Gayrimenkul Satış Kazancı ve YMM Raporu (12.11.2018)
Gayrimenkul satışından doğan kazancın % 50’llik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Ancak iştirak kazanç istisnası dahil bu tür kazançların istisna tutulabilmesi için yeminli mali...
İhracat Bedelleri Türkiye'de Banka Üzerinden İhracatçı Ya Gönderilebilir Mi? (12.11.2018)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/48 Sayılı Tebliğ ile ilgili olarak TC Merkez Banaksınca 06.11.2018 tarihinde “İhracat Genelgesi”...
Sanayi İşletmelerinde Atlanmaması Gereken Yatırım Destekleri (12.11.2018)
Bilindiği üzere 27 Mart 2018 tarih ve 30373 ( 2. Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’ de 7103 Sayılı “ Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında...
Google Adsense ( Youtube ) Geliri Olan ve Beyan etmeyenlere Ceza Yağıyor. (12.11.2018)
Günümüzde artık Televizyon çok az kişinin izlediği, herkesin kendi zevkine göre video yayınları izlediği bir döneme girdik. Özellikle belli yaş altı kişilerin, televizyonda kendilerine...