Anonim Şirkette Ağır Yetersayılar İle Genel Kurul Kararı Alınması (21.05.2022)
Ortaklar arasında yapılmış bir sözleşme niteliğinde olan anonim şirketin esas sözleşmesinin, kuruluşu müteakip, zaman...
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN EL KİTABI ÇIKTI (21.05.2022)
Açıklamalar, Uygulamalar, Mevzuatlar, Eşsiz Kaynak Kitap...
Finansal Yeniden Yapılandırmaya Niçin Yeterli Talep Yok!!! (21.05.2022)
Tüm dünya da ekonomik bir darboğaz yaşanılmaktadır. Ülkemiz de ise, dünya genelinden ve ülkemiz özelinden kaynaklanan...
Öğretmenlik Kariyer Adımları ve Sınavlarında En Çok Merak Edilenler Netleşti! (21.05.2022)
2021 yılının son günü yılbaşı akşamında “Öğretmenlik Meslek Kanunu” yasa teklifinin TBMM’ye resmen intikal ettirildiğini...
Memuriyet Süresi İçin Kıdem Tazminatı, Emekli İkramiyesi (21.05.2022)
1993 Eylül ayında başladığım memuriyette, yaklaşık 12 yıl hizmet süresi sonrası 2005 Aralık ayında istifa ederek özel...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 212 TL (21.05.2022)
Mali Müşavirlere, Yeminli Mali Müşavirlere ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web siteleri...
Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri (20.05.2022)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) 70 inci maddesinde, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri...
Beyanla Aylık Durdurma (20.05.2022)
Başkanlık Makamının 12.01.2021 tarihli ve 31734574 sayılı Olur'una istinaden İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan...
2021 Yılı Yüzde 5 Vergi İndiriminden Yararlanamayanların Dikkatine! (20.05.2022)
Değerli okurlar, bu hafta 2021 yılına ilişkin verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yüzde 5 vergi indiriminden...
Mağaza Çalışanlarının Bazı Ürünleri Satın Almak İçin Kendilerine Ayırması Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Mıdır? (20.05.2022)
Hayatın olağan akışı içinde mağaza çalışanlarının da herkes gibi satışta olan ürünleri satın almasında bir usulsüzlük...
İş Hukukunda Ücretin Haczi (20.05.2022)
Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunun 35. maddesinde işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası...
2022 Yılı Harcırah Tutarları ve İstisnası (20.05.2022)
2022 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış maaş katsayıları Ocak ayında...
Çalınan, Kaybolan veya Bir Şekilde Zayi Olan Motorlu Taşıtların MTV Borçları Sorun Yaratmaktadır (20.05.2022)
Uygulamada çalınan, yanan veya bir şekilde zayi olan motorlu araçların MTV borçları sorun yaratmaktadır. Pek çok araç...
Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde Çalışanlara Ait Gelir Stopaj Vergisi İndirimi Nasıl Uygulanır? (20.05.2022)
Cevap: GV Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun...
Tahsil Edilemeyen Vergiler 431 Milyar Türk Lirası Oldu (20.05.2022)
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de...
6111 ve 7103 Teşvikinden Farklı İşyerinden Borcu Olan İşverenler De Yararlanabilir (20.05.2022)
Bir mükellefimizin farklı şehirlerde 8 ayrı işyeri dosyası var. Bina inşaatı yaptıkları iki dosyada borçları olmamasına...
Ücret Kavramı ve Mal Edilmesi (20.05.2022)
5510 sayılı kanunun 3. maddesinde ücret, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara...
Asgari Ücret 2022 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2022 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2022 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2022 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2022 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...