Hatalı Düzenlenen Elektronik Faturalar (15.04.2021)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve...
MUHASEBECİNİN EL KİTABI ÇIKTI (15.04.2021)
Teorik Anlatımın Olmadığı, Pratik Çözüm Yollarının Olduğu Tek Kitap..
Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi Konusu (15.04.2021)
Anonim Şirketlerin kendi hisselerini veya ortaklık paylarını almaları konusunda şimdiye kadar 4 tane yazı yazdım...
Bilançolarındaki Gayrimenkulleri Değerleyen Şirketlere Ne Kadar Vergi ve Ceza Yazılır? (15.04.2021)
Halı, iplik, kumaş, çocuk bezi, ıslak mendil, bitkisel yağ, bakliyat, makarna, mobilya imalatçısı firmalarca son günlerde...
Rödövans Sözleşmelerinin Vergi Kanunları Kapsamında Değerlendirilmesi (15.04.2021)
Maden sahalarının bir kısmının veya tamamının üçüncü kişilerce işletilmesi için maden işletme ruhsat sahipleri ile bir...
Mükellefler Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbest Midirler? (15.04.2021)
Cevap: Mükellefler VUK’nda yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine...
Kendi Emekli Olanların Yetim Aylığı (15.04.2021)
Eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı...
Kısa Çalışma Ödeneğine Uzatma Kararı Gelmedi! Peki Şimdi Ne Olacak? (15.04.2021)
Kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi hem işçi hem işveren kesiminin bırakalım nisan mayıs aylarını yıl sonuna kadar...
Ödeme Şartı KDV Tevkifat İadelerini Durdurdu (15.04.2021)
Hemen her gün yeni bir uygulama, yeni bir düzenleme ile karşı karşıya kalıyor, bunların doğuracağı ve/veya doğurduğu...
Ortak Alacağının Sermayeye Eklenmesinde Faiz Teşviki (15.04.2021)
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının...
Normalleşme Sigorta Prim Desteği (15.04.2021)
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın...
İşveren Ücrete Zam Yapmak Zorunda mı? (15.04.2021)
Özel sektörde her yılın ilk aylarında ücret zammı konusunda tartışma yaşanıyor. İş sözleşmesinde ücret artışına ilişkin...
Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanı (14.04.2021)
2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri ile 2021 yılı aylık ve 3 aylık dönemlerine göre berat...
Yatırımınızı Ertelemeyin, Devlet Finanse Etsin! (14.04.2021)
Bilindiği üzere, 2019 Yılı gelirlerini kapsayacak şekilde Gelir Vergisi Kanunda, Gelir Vergisinin Dilimlerini düzenleyen...
5510 Sayılı Kanun Açısından Ücret Bordrosu Düzenleme ve İbraz Yükümlülüğü (14.04.2021)
Ücret bordrosu, işverenin işçiye her ay ödemesi gereken ücreti ve bu ücret üzerinden yapılan kesintileri gösteren bir...
Arızi Serbest Meslek Faaliyeti ve Vergisel Sorumlulukları (14.04.2021)
İşletmelerimiz bazı hizmetleri satın alırken, hizmet veren kişinin vergi mükellefiyeti olmamasından ve söz konusu kişi...
Finansman Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Kaydı (14.04.2021)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi dışında, kullanılan yabancı...
Asgari Ücret 2020 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2020 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 - AGİ Ne Kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2020 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...